۰۲۱-۴۴۲۶۴۷۶۷
TemsaaBlog-ContentMarketing13Question copy (2)

بانک‌های ایرانی در دریای کاربران اینستاگرام

طبق آخرین گزارش‌های منتشرشده، اینستاگرام از مرز ۸۰۰ میلیون کاربر عبور کرده‌است که برآورد می‌شود از میان کاربران این شبکه‌ی اجتماعی حدود ۲۰میلیون نفر ایرانی باشند. این دورهمی که یکی از بزرگترین اجتماعات دیجیتال […]