۰۲۱-۴۴۲۶۴۷۶۷
هشتگ یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی محتواست.

هشتگ چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از هشتگ بیان کنیم: هر ترکیبی از حروف یا اعداد که فاصله ای بین آنها نباشد و یک عبارت یا کلمه را تشکیل دهند (هشتگ‌های چندکلمه‌ای فارسی معمولا با […]